Se upp med närproducerat

Intresset för närodlat och närproducerat växer. Det är bra att konsumenter vill stödja småskalig produktion i bygden, men det finns två problem med begreppen. Det första är att det inte finns någon tydlig definition. Vad är ”nära”? Hur många mil? Och betyder närproducerat med automatik att det är småbrukare och mer hantverksmässig produktion. Svaret är nej. I princip kan det vara en jättefabrik på medeldistans, kanske med insatsvaror från andra sidan jorden.

Det andra problemet gäller sammanblandningen mellan ekologiskt och miljövänligt å ena sidan och närproducerat å den andra. Det är inte samma sak, även om många tycks tro det. Dels saknas definitionen av närproducerat, till skillnad från ekologiskt. Dels är transporterna faktiskt ofta en liten del av den totala miljöbelastningen. Fokus på närproducerat riskerar det att minska intresset för mera tydliga miljöalternativ. Och det är inte bra.

3 svar på ”Se upp med närproducerat

  1. Hur nära är närodlat?
    Bra att du detta för det är klart förvirrande när det inte framgår hur långt varan har transporterats och på vilket sätt. Närodlat är inte lika med ekologisk, även ifall många tycks tro det… Kanske ska även transportsättet märkas på förpackningen?

  2. Nej det finns inte en definition av närodlat. Och ofta (animaliska livsmedel) men inte alls alltid har transporterna liten andel av utsläppen av växthusgaser. Men man måste ändå respektera att många inte minst landsbygdsbor vill försvara så väl lantbruk som sysselsättning i sitt närområde. Det handlar om en livskraftig landsbygd och ett öppet jordbrukslanskap. Ett levande landsbygd och ett rikt odlingslanskap är ju faktiskt ett av våra nationella mijlmål. Det är klart att jag som boende i Mälardalen vill köpa natursbeteskött från Mälardalen. Och sedan betyder ju också nära en möjlighet att påverka. Möjligheterna att påverka djurskyddsreglerna i Holland är ju marginella, men sannolikt att påverka svenska djurskyddsregeler är något bättre i Sverige.

  3. Pingback: Uppföljning på dilemmat – Ekologiskt eller närproducerat? | Louise Konsumentkoll

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *