Om Bloggen

På bloggen tar jag upp sådant som är fel, orättvist, miljöfarligt, olagligt eller rätt och slätt upprörande. Under mina 37 år med konsumentfrågor har jag mött mycket sådant, både här i Sverige och på den internationella arenan. Här ger jag också glimtar från möten med makthavare och inblick i de processer som påverkar vår vardag som konsumenter.

Du som läsare av bloggen är viktig. Skäll, beröm, kommentarer, tips är välkommet. Idén är att bloggen ska stimulera till debatt och engagemang. På bloggen uttalar jag mig som privatperson. Kommentera gärna inläggen eller kontakta mig här.