Om Sveriges Konsumenter

SK_logo_vanster_gronSveriges Konsumenter är den breda, samlande konsumentrösten i Sverige. Vi är en oberoende, partipolitiskt obunden konsumentorganisation med 27 medlemsorganisationer, som representerar stora delar av den ideella sektorn. Vi arbetar för att stärka konsumenternas makt via lobbying, opinionsbildning och folkbildning. Vi arbetar här i Sverige, i EU och i övrigt internationellt.

Hos oss ingår kvinno-, miljö-, handikapp-, pensionärs-, ungdoms- och invandrarorganisationer liksom fack, studieförbund och organisationer som driver särskilda sakfrågor. Det ger oss en stor styrka och en bredd som gör att vi kan se konsumentfrågorna med en mängd olika ”glasögon” och därigenom veta vad vi talar om när vi yttrar oss.

Vår vision för år 2020 är att konsumenter i Sverige är trygga, kunniga och handlingskraftiga, har en stark röst, makt över sin konsumtion och att de hållbara valen är enkla och möjliga för alla. Vår roll för att förverkliga detta är att vara en unik, samlande kraft av och för konsumenter som arbetar för konsumentens makt och rättigheter och en hållbar utveckling, nationellt, europeiskt och internationellt.

Konsumentområdet är mycket brett. Vi prioriterar insatser som gäller livsmedel, finansiella tjänster, hälsa och digitala tjänster. Övergripande är målet om en hållbar utveckling.

Vi driver också flera stora projekt, till exempel Stilmedveten och Fair Finance Guide (lansering i januari).

Sedan 2006 ger Sveriges Konsumenter ut Sveriges enda renodlade, annonsfria konsumenttidning, Råd & Rön. Sedan 2008 bedriver vi också konsumentvägledning åt stadsdelar i Stockholm och kommuner i landet.