Fröer till (s)tärkt konsumentpolitik

Flera av de politiska partierna genomgår idag en djup identitetskris, de brottas med den klassiska frågan om ”meningen med föreningen”. I botten finns bleka valresultat och en chockad undran om vad som egentligen gick fel. Vissa balanserar nära fyraprocentsspärren, varav flera kämpar med bilden av transportkompani åt moderaterna (c och kd).  Vi på Sveriges Konsumenter, som jobbat mycket med konsumentfrågorna i valet förra året, har försiktigt påpekat att platsen som ”konsumentens bäste vän” bland partierna är ledig. Här finns en guldchans att profilera sig. Därför vare det med visst intresse som jag kastade mig över vad socialdemokraternas kriskommission presterat. Det är  118 sidor rekommendationer för en omstart, för att bli ”Sveriges mest öppna, nyfikna och ödmjuka parti” (oj!). Intressant på många sätt och absolut rätt angreppssätt för ett parti som uppenbart missat så grovt. Jag slår in sökordet ”konsument” och hittar en hel del tankar om medborgaren som konsument, om marknadens möjligheter och begränsningar, om vår roll i en grön omställning. Och så följande stycke ur avsnittet ”Människan som kund”: ”..Att denna konsumentmakt alltid utövas individuellt snarare än kollektivt behöver dock inte vara givet. Konsumentperspektivet har tidigare varit en viktig del av både arbetarrörelsen och andra sociala rörelser och skulle kunna kanaliseras för att öka människors gemensamma makt idag.”

I rapporten finns fröerna till många intressanta diskussioner om konsumentens roll, ställning och möjlighet att påverka. Det ska bli intressant att följa den fortsatta socialdemokratiska resan på konsumentområdet. Liksom de övriga partiernas. Jag tror att vi här har en av de stora framtidsfrågorna. Frågan är snarare NÄR än OM.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *