Om mig

jan_tv4Jag brinner för konsumentmakten och har arbetat med konsumentfrågor sedan 1987. Då blev jag Göteborgs-Tidningens förste konsumentreporter och på den vägen är det. Jag har aldrig under dessa närmare 40 år ångrat att jag ägnat mitt fortsatta yrkesliv åt konsumentfrågor – de berör alla, ständigt, i vardagen, i livets alla skeden. Det är en fråga om rättvisa.

Några anhalter på vägen: Presschef på Konsumentverket, chefredaktör på Råd & Rön och chef på konsumentwebben cint.se. Alltså konsumenternas dagliga problem sedda ur journalistikens, myndighetens och affärslivets perspektiv.

Och i 20 år alltså den ideella sektorns. 2004 – 2024 var jag generalsekreterare för Sveriges Konsumenter. Det innebar att jag dagligen, med duktiga och besjälade medarbetare, både drev viktiga konsumentfrågor på kort och lång sikt och utvecklade verksamheten. För det fanns – och finns – ett enormt behov av en samlad konsumentröst, en kompetent och demokratiskt förankrad part som kan försvara konsumenternas intressen.

Jag har haft  plats i insynsråden hos Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden samt Livsmedelsverkets samverkansgrupp för konsumentfrågor. Och inte minst viktigt för vår organisation satt jag i styrelsen för BEUC, det europeiska ”paraplyet” för konsumentfrågor med 40 medlemsorganisationer i hela Europa.

Jag har suttit i flera statliga utredningar, bland annat om överskuldsättning. Jag har bott i Västerås, Göteborg och Stockholm, läst statskunskap och gått journalisthögskolan. Privat är jag särbo, har en dotter och bor i ett kollektivhus. Mat, konst, musik och naturpromenader är det jag främst ägnar mig åt på fritiden. Född 1957.

Kommentarer eller frågor är välkomna.