Om mig

jan_tv4Jag brinner för konsumentmakten och har arbetat med konsumentfrågor sedan 1987. Då blev jag Göteborgs-Tidningens förste konsumentreporter och på den vägen är det. Jag har aldrig under dessa över 25 år ångrat att jag ägnat mitt fortsatta yrkesliv åt konsumentfrågor – de berör alla, ständigt, i vardagen, i livets alla skeden. Det är en fråga om rättvisa.

Några anhalter på vägen: Presschef på Konsumentverket, chefredaktör på Råd & Rön och chef på konsumentwebben cint.se. Alltså konsumenternas dagliga problem sedda ur journalistikens, myndighetens och affärslivets perspektiv.

Och nu alltså den ideella sektorns. Sedan 1994 är jag generalsekreterare för Sveriges Konsumenter. Det innebär att jag dagligen, med duktiga och besjälade medarbetare, både driver viktiga konsumentfrågor på kort och lång sikt och utvecklar verksamheten. För det finns ett enormt behov av en samlad konsumentröst, en kompetent och demokratiskt förankrad part som kan försvara konsumenternas intressen.

In action - EUparlamentet2I övrigt har jag plats i insynsråden hos Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden samt Livsmedelsverkets samverkansgrupp för konsumentfrågor. Och inte minst viktigt för vår organisation – jag sitter i styrelsen för BEUC, det europeiska ”paraplyet” för konsumentfrågor med 40 medlemsorganisationer i hela Europa.

Jag har suttit i flera statliga utredningar, bland annat om överskuldsättning. Jag har bott i Västerås, Göteborg och Stockholm, läst statskunskap och gått journalisthögskolan. Privat är jag gift, har en dotter och bor i ett kollektivhus. Mat, konst, musik och naturpromenader är det jag främst ägnar mig åt på fritiden. Född 1957.

Kommentarer eller frågor är välkomna.